fbpx

Privacyverklaring Verslavingspraat

 

Verslavingspraat vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij  jouw persoonsgegevens geheel volgens privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

 

 1. Over ons

Verslavingspraat
Meidoorn 42
2671 PN Naaldwijk
hallo@verslavingspraat.nl
KVK: 81334826

 1. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens?

  Contact
  Om contact met jou te onderhouden of op te nemen, verwerkt Verslavingspraat jouw voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en/of telefoonnummer.
  Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
  Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Offerte
Voor het opstellen van een offerte verwerkt Verslavingspraat jouw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, en offertenummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Afspraken
Om afspraken te maken (via bijvoorbeeld Calendly) en elkaar online of fysiek te ontmoeten, verwerkt Verslavingspraat (eventueel) jouw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: niet langer dan een jaar na afloop van de afspraak

Traject(en) en sessie(s)
Wij helpen jou graag ongewenst verslavingsgedrag uit je leven te bannen. Wanneer je bij ons een traject of een sessie volgt, dan gaan wij met jou in gesprek. Het kan zijn dat jij uit jezelf gevoelige/bijzondere persoonsgegevens met ons deelt. Wij vragen hier echter zelf nooit naar.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: niet langer dan een jaar na afloop van de overeenkomst

Verslavingspraat Academy
Om toegang te krijgen tot de digitale omgeving van Verslavingspraat Academy, dien je een account aan te maken. Hiervoor vragen wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres. Jouw telefoonnummer vragen we zodat we eventueel contact met je op kunnen nemen als we vermoeden dat onze e-mails in jouw spamfolder terecht komen. Naast toegang tot de digitale omgeving, hebben wij ook een community op Facebook. Wanneer je daar lid van wil worden, dan zien we jouw Facebooknaam.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: tot twee weken na afloop van de Verslavingspraat Academy

Gratis producten/diensten
Wanneer wij een gratis product/dienst aanbieden, zoals webinars, video’s of e-books, dan verwerken we jouw voornaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Webshop
Wanneer je bij ons een traject of sessie wil volgen, dan kun je deze mogelijk aankopen in onze webshop. Wij verzamelen dan jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De adresgegevens gebruiken we zodat we later een factuur kunnen sturen, maar ook eventueel producten die bij de overeenkomst horen. Het telefoonnummer voor het geval dat we vermoeden dat onze e-mails in jouw spamfolder zijn gekomen.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Commerciële en informatieve e-mails
Wanneer je een (gratis) product/dienst bij ons hebt afgenomen, dan sturen wij jou na de  aankoop of na afloop commerciële en informatieve e-mails. Wij verwerken daarvoor jouw voornaam en e-mailadres, die we eerder van jou hebben ontvangen door het uitvoeren van onze (gratis) dienst of het versturen van het (gratis) product.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: totdat jij je uitschrijft

Nieuwsbrief
Wij versturen je graag een nieuwsbrief. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op onze website, en op elk moment kun je je weer uitschrijven. Wij verzamelen hiervoor jouw voornaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Urenregistratie
Wij registreren onze uren zodat we inzicht krijgen in hoe wij onze werkuren besteden. Hiervoor kunnen we jouw voor- en achternaam verwerken.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar in ieder geval maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke plicht van administratie

Reviews
Het kan zijn dat wij vragen of jij een review wil schrijven die we kunnen plaatsen op onze website en op onze social media kanalen. Verslavingspraat vraagt dan of zij jouw voornaam mag gebruiken voor bij de review.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang onze website online staat of zolang onze social media kanalen actief zijn

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek
Naast dat we reviews vragen aan onze klanten, kan het ook zijn dat we jou als klant vragen of je mee wil doen aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzamelen we naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie en voor onze financiële administratie verwerken wij jouw voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens. Een deel van deze gegevens kunnen we hebben verkregen omdat je een aankoop in de webshop hebt gedaan.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Klantenoverzicht
Verslavingspraat houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verzamelen we jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij eerder van jou verkregen omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Het verzenden van een relatiegeschenk
Omdat wij jou waarderen als klant of relatie, sturen wij jou bijvoorbeeld graag een kerstkaart of een ander relatiegeschenk. Hiervoor verwerken wij jouw naam, adresgegevens en/of e-mailadres.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerkt Verslavingspraat persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Verslavingspraat  verwerkt alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang. Ook verzamelen wij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

 1. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

 • Easyhosting
 • Calendly 
 • Google 
 • Paperdork 
 • Mailblue 
 • Webinargeek
 • Huddle/IMU 
 • Mollie
 • WordPress
 • Woocommerce
 • Plug&Pay
 • Google Analytics
 • bol.com
 • Postverwerkingsbedrijven

Verslavingspraat verkoopt jouw gegevens niet door aan derden. 

 1. Doorgifte aan derde landen

Verslavingspraat probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Verslavingspraat toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

 1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Verslavingspraat heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die wij bijvoorbeeld nemen, zijn het regelmatig veranderen van wachtwoorden, niet inloggen op een onbeveiligd netwerk, en het gebruik van tweestapsverificatie.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Verslavingspraat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Verslavingspraat van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, we de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten we (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van “gerechtvaardigd belang” en je het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze gegevens in ieder geval niet meer verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Verslavingspraat toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer we jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Verslavingspraat met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar hallo@verslavingspraat.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Verslavingspraat, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 26 september 2022