fbpx

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

 

Aan [hier dient de klant zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

Adres consument(en)

 

 

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

 

Datum

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is